Članovi radne grupe:

 • Armina Handžić
 • Fehim Hećo
 • Jasmin Smajlović
 • Amir Salihović

Predstavnik/rukovodilac aktiva: Edin Đedović

 

Na sastanku Stručnog aktiva tehničke kulture, održanom 25.10.2017. godine na Pedagoškom fakultetu izabrani su sljedeći članovi Radne grupe za evaluaciju:

Članovi su:

 1. Osnove tehnike, peti razred: Amir Salihović/ „Zavod Mjedenica“/ i Irmela Salčin/ OŠ „Isa-beg Isaković“.
 2. Tehnička kultura, šesti razred: Armina Handžić/ OŠ „Sokolje“/ i Mirela Džindo/ OŠ „Skender Kulenović“/.
 3. Tehnička kultura, sedmi razred: Fehim Hećo /OŠ „Avdo Smajlović“/ i Nezir Hodžić/ OŠ „Edhem Mulabdić“/.
 4. Tehnička kultura, osmi razred: Zehra Salibašić-Kadić/ OŠ „Hamdija Kreševljaković“/ i Elmaz Selmanović/ OŠ „6. mart“/.
 5. Tehnička kultura, deveti razred: Jasmin Smajlović/ OŠ „Alija Nametak“/ i Nihada Begić/ OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“/.

 

Komisija za reviziju Nastavnih planova:

 1. dr. Safet Velić,
 2. Edin Đedović, mr. teh.odg.,
 3. Fehim Hećo, prof.,
 4. Jasmin Smajlović, prof.,
 5. Armina Handžić, mr. kžto.,
 6. Amir Salihović, prof.