Članovi radne grupe:

  • Armina Handžić
  • Fehim Hećo
  • Jasmin Smajlović
  • Amir Salihović

Predstavnik aktiva Edin Đedović