Članovi radne grupe:

  • Armina Handžić
  • Fehim Hećo
  • Jasmin Smajlović
  • Amir Salihović

Predstavnik/rukovodilac aktiva: Edin Đedović

 

Na sastanku Stručnog aktiva tehničke kulture, održanom 25.10.2017. godine na Pedagoškom fakultetu izabrani su sljedeći članovi Radne grupe za evaluaciju:

Članovi su:

  1. Osnove tehnike, peti razred: Amir Salihović/ „Zavod Mjedenica“/ i Irmela Salčin/ OŠ „Isa-beg Isaković“.
  2. Tehnička kultura, šesti razred: Armina Handžić/ OŠ „Sokolje“/ i Mirela Džindo/ OŠ „Skender Kulenović“/.
  3. Tehnička kultura, sedmi razred: Fehim Hećo /OŠ „Avdo Smajlović“/ i Nezir Hodžić/ OŠ „Edhem Mulabdić“/.
  4. Tehnička kultura, osmi razred: Zehra Salibašić-Kadić/ OŠ „Hamdija Kreševljaković“/ i Elmaz Selmanović/ OŠ „6. mart“/.
  5. Tehnička kultura, deveti razred: Jasmin Smajlović/ OŠ „Alija Nametak“/ i Nihada Begić/ OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“/.