Adresa udruženja

Porodice Ribar 2

e-mail udruzenje.tehnickekulture.ks@gmail.com